Politika

... pro mě není sprosté slovo.

ODS

V Občanské demokratické straně jsem od svých 18 let, přičemž moje postoje se dají shrnout do dvou tezí:

  • liberální ekonomika (tzn. minimální regulace, nízké daně a malá míra přerozdělování)
  • konzervatismus

No, není nic těžšího, než definovat konzervativní politiku... Na rozdíl od všech těch levicových "věčných pravd" je totiž konzervatismus organický: dokáže umírněně reagovat na potřeby doby, přesto však zachovává léty ověřené hodnoty (rodina, svazek mezi mužem a ženou, křesťanské kořeny atp.).

Obecně jsou konzervatismu cizí všechny snahy diktovat jednotlivci jeho život a provádět nejrůznější experimenty na celé společnosti. Konzervatismus důvěřuje především člověku jakožto suveréní individualitě odpovědné za své činy. Maximální svoboda jednotlivce a respekt k právu je zde ústředním pojmem.

Zájemcům o konzervativně-liberální politiku doporučuji k přečtení následující knihy:

  • Úvahy o revoluci ve Francii (E. Burke)
  • Umění vládnout (M. Thatcher)
  • Bohatství národů (A. Smith)
  • Co je vidět a co není vidět (F. Bastiat)
  • Atlasova vzpoura (A. Randová)
  • 1984 (G. Orwell)

Veřejné působení

  • Kontrolní výbor Statutárního města Opavy (2014 -- dosud)
  • Kulturní komise Rady města Opavy (2013 -- 2014)