Python

Ideální webový framework pro Python?

Je to už nějaký čas, co se věnuji programování webových aplikací (samozřejmě v Pythonu :). Kdysi jsem začínal s Django ale postupně jsem od něj odcházel, až jsem přešel na Flask. Oba framworky jsou od sebe dost odlišné. Už jen proto, že Django je tzv. "full stack" framework (obsahuje velké množství funkcí v jednom balíku), kdežto Flask je tzv. "micro framework" (request, response, url dispatch a šablonovací systém). Ideální ale pro mě není ani jeden. Proč? Na to se pokusím odpovědět v následujícím textu.

Tags: 

Flask-Babel nebrat (alespoň ne pro překlady)

Zajímavý šok mě čekal, když jsem se rozhodl použít internacionalizační knihovnu Flask-Babel jako pomocníka pro vývoj webové aplikace v pythonu pod frameworkem Flask.

Knihovna slouží jako jakési "lepidlo" mezi Flaskem a Babelem, která poskytuje funkce pro lokalizaci a překlady řetězců z MO katalogů. Ve světě pythonu je velice oblíbená a často používaná pro internacionalizaci GUI a web aplikací.

Webová aplikace v Pythonu s Flask frameworkem

Pokud jste se rozhodli použít jazyk Python k programování webových aplikací, nejspíše se právě porozhlížíte po nějakém pěkném frameworku, který vám může usnadnit práci. Ve světě Pythonu možná uslyšíte ze všech stran o Django frameworku, který je svým významem přirovnáván k Rails s jazykem Ruby.

SQLAlchemy Hybrid Attributes used for Internationalization

Recently I had to solve a problem of translation strings storing. You probably know this kind of job very well... The customer needs a feauture which provides a content language switching. The question is how can we solve this problem with and without SQLAlchemy?